Přírodní památka Dobříňský háj

Přírodní památka Dobříňský háj Přírodní památka se rozkládá v nivě řeky Labe porostlé lužním lesem. V oblasti hojně roste vzácná sněženka podsněžník a řada chráněných druhů hmyzu. Na území se také nachází zbytek staré dubové aleje. Čtěte více »