Přírodní památka Třebichovická olšinka

Přírodní památka Třebichovická olšinka Podmáčená louka a bažinatá olšina nedaleko Kladna zjara bohatě rozkvétá ohroženou bledulí jarní. Ve vlhčích částech se hojně vyskytuje nachově kvetoucí prstnatec májový, v sušších pak chráněná kapradina hadilka obecná. Čtěte více »