Šlovický vrch u Dobřan s divokými koňmi

Šlovický vrch u Dobřan s divokými koňmi Šlovický vrch u Dobřan býval vojenským tankodromem. Díky výskytu chráněných živočichů byl bývalý zařazen na seznam evropsky významných lokalit Natura 2000. Divocí koně, spolu s dalšími opatřeními, pomohou udržovat biotop potřebný pro život chráněných druhů. Čtěte více »