Zříceniny v okolí Prahy

|< Předchozí strana 1 2 >|

Může hraběnka Biri za to, že je noutonický hřbitov nejstrašidelnější?

Kostel svatého Jana Křtitele se hřbitovem leží na malém návrší nad obcí. Ta se nachází pár kilometrů od romantické zříceniny hradu Okoř, častého to výletního cíle. V Noutonicích žádnou pamětihodnost nenajdete, přesto o hřbitově jdou pověsti o výskytu duchů, o podivných zvucích, o hrůze…

Zřícenina kaple Povýšení sv. Kříže u Bříství

Barokní Kaple Povýšení sv. Kříže byla postavena roku 1714 na vrcholu Břístecké hůry, která se nachází v bezprostřední blízkosti dálnice D11 Praha - Hradec Králové u exitu 18 Bříství.

Město Bochov zachránilo Hartenštejn, hrad s unikátní dělostřeleckou obranou, sloužící jako kamenolom

Málo známým hradem je zřícenina Hartenštejna u města Bochova při silnici z Prahy do Karlových Varů. Daleko víc si všimnete nedaleké Andělské hory, která patřila stejnému majiteli. Obě středověké pevnosti jsou v rozvalinách, Hartenštejn na tom byl donedávna hůř.

Vyšehořovická tvrz

Mohutná zřícenina gotické tvrze, založené vladyky z Vyšehořovic v polovině 14. století se nachází mezi Čelákovicemi a Úvaly. Dnes se z tvrze dochovaly mohutné zříceniny, gotická věž zcela zanikla, z ostatních objektů stojí zdi někdy až do původní výše.

Zřícenina chrámu v Klášterní Skalici

Klášter založil kancléř Karla IV. A biskup mindenský Dětřich z Portic. Jednalo se o stavbu významnou, při položení základního kamene byl přítomný sám Karel IV., pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic i olomoucký biskup Jan Očko z Vlašimi.

Zřícenina Krašov: vstup na vlastní nebezpečí a za odměnu pivo

Sto třicet metrů nad hladinou Berounky v přírodní rezervaci Krašov shlíží do údolí stejnojmenná zřícenina hradu. Malebný výhled můžete doplnit plavbou po řece anebo návštěvou nedalekých zbytků hradu Libštejn.

Tichým údolím k nejstaršímu stavení v Česku

Přijměte pozvání na celodenní výlet údolím Zákolanského potoka na Kladensku. I v brzkém předjaří spatříte nejen spící zříceninu hradu Okoř, nýbrž i Flintstoneovo občerstvení a nejstarší dochované stavení v České republice.

Cibulka je nejstarší pražskou rozhlednou, bývalý skvostný areál podléhá zkáze

Třináct metrů je vysoká nejstarší pražská rozhledna. Vyhlídkovou věž Cibulku na táhlém hřbítku lesoparku v Košířích nechal postavit roku 1820 biskup Leopold Thun-Hohenstein (zemřel roku 1826). Kamenná věž s vnějším schodiště byla spolu Čínským pavilonem a umělou zříceninou ozdobou parku Cibulka.

Hrad v Kunratickém lese je spjat s posledními roky života krále Václava IV.

Pro milovníky historických zřícenin a hradů se v Praze nabízí jeden unikát. Jím je zřícenina Nového hradu (užívá se i označení Nového hrádku), která se nalézá na okraji Kunratického lesa. Právě zde v roce 1419 skonal český král Václav IV.

Střední Čechy: Kolem kmenových menhirů až ke starému vodnímu hradu

V době, kdy je déle tma než světlo, a na výlety není tolik času, přijde vhod nepříliš dlouhá výprava do středních Čech. Pohodlnou cestou střídající les a louky kolem rybníků vás naučná stezka seznámí nejen s přírodou, ale rovněž s raným hradištěm a zříceninou hradu jednoho z prvních pražských arcibiskupů.

Ruiny gotické tvrze, kostela a zvonice: unikát středočeských Vyšehořovic

Obec ležící asi 16 kilometrů východně od Prahy, u Úval, se připomíná již roku 1178. Málokdo ví, že se tu nachází jedna z největších zřícenin tvrze u nás, k tomu ruiny kostela renesanční zvonice. Za vsí je romantické místo, kde se těžil stavební materiál, v kamení se nacházejí otisky rostlin.

Posázavím až tam, kde unikátním hradním komplexem projíždí vlak

Věděli jste, že jen asi 40 kilometrů od Prahy můžete během jednoho dne navštívit tři zříceniny hradu, jedno hradiště a přitom si užít nádhernou procházku okolo Sázavy? Pokud ne, tak vězte, že je to možné, a stačí se vypravit do Čerčan nebo Chocerad.

Zřícenina hradu Týřov

Hrad Týřov stojící na skále vysoko nad hladinou Berounky, postavil nejspíše až ke konci své vlády král Václav I. Hrad patří mezi hrady typu francouzského kastelu a byl jedním z prvních hradů tohoto typu na našem území, který umožňoval aktivní obranu.

Zřícenina hradu Karlík u Dobřichovic

Skromné zbytky hradu Karlík najde pozorný turista v Kralickém údolí nedaleko Dobřichovic. O založení a funkci hradu historické prameny mlčí, je však možné že jej nechal postavit Karel IV. K ochraně hradu Karlštejna. Od roku 1422 je uváděn jako pustý.

|< Předchozí strana 1 2 >|