Sochařskou výzdobu Valdštejnské zahrady vyplenily hordy Švédů

Sochařskou výzdobu Valdštejnské zahrady vyplenily hordy Švédů

Pod Pražským hradem, aby ho panovník viděl, nechal zbudovat Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, vévoda frýdlantský, meklenburský a zaháňský, k tomu kníže a hrabě, generalissimus císařských vojsk, jakožto generál Oceánského a Baltského moře etc., mohutný komplex. Skvostný palác se zahradami a jízdárnou demonstrovaly bohatství nejvýznamnějšího šlechtice té doby. Čtěte více »

Oblast: Praha · Téma: Tipy na výlety