Pohorka

Do českého zámku čtyřikrát uhodil blesk. Ukrývá i smutnou love story

Zámek Humprecht u města Sobotka, které je nazýváno jižní bránou do Českého ráje, zaujme už z dálky. Díky elipsovitému půdorysu si jej jen tak nespletete. Zámek jako z pohádky má také nevšední historii. Byl postaven českým pánem pro krásnou Italku a o pár let později do něj čtyřikrát po sobě uhodil blesk. Letos v květnu skončila tříletá rozsáhlá rekonstrukce, a návštěvníkům se tak otevřely nové prohlídkové okruhy.

Kaple sv. Vendelína v Oseku nad Bečvou

Soukromá kaple v moderním slohu byla u Oseka nad Bečvou postavena v roce 2017. Kousek od cyklostezky, na konci staré třešňové aleje, zve kolemjdoucí k zastavení i posezení na pískovcové lavičce.

Gardistka – expozice arcibiskupské gardy na zámku Kroměříž

V Mlýnské bráně kroměřížského zámku naleznete expozici Gardistka, která přibližuje, jak se kdysi žilo gardistům, kteří střežili vstup do Arcibiskupského zámku. Ocitnete se přímo v prostorách, kde gardisté bydleli, poznáte život příslušníků Arcibiskupské gardy a prohlédnete si uniformy i zbraně.

Důlní revír Bludná

U zaniklé osady Bludná se nacházela ložiska cínovce a železné rudy, která se dobývala od 16. stol. Až do 1. sv. Války. Po více než 400 let trvající těžbě se tu dochovalo množství pozůstatků – povrchové dobývky, pinkové tahy, zabořená ústí štol, četné haldy i rýžoviště cínovce v údolí Mrtvého potoka.

Naučná stezka Hřebečná v Krušných horách

Stezka na 8 zastaveních přiblíží dějiny i přítomnost horské osady Hřebečná. Prohlédnete si také pozůstatky po těžbě cínových rud a čedičový lom. Stezka měří osm kilometrů a vede převážně po zpevněných komunikacích.

Pinky a odvaly na žíle Schweizer

Pásmo odvalů a pinek na žíle Schweizer nad Jáchymovem představuje mimořádnou ukázku hornické krajiny. Jde o jeden z nejrozsáhlejších souvisle zachovaných raně novověkých haldových a pinkových tahů v Evropě.

Cínové sejpy u Božího Daru

Božídarské sejpy představují území nedaleko Božího Daru s pozůstatky po rýžování cínové rudy. Oblast je pokryta rýžovnickými kopečky, které zde zbyly po rýžování cínové rudy. Jedná se o území v okolí toku říčky Černé, Božídarského potoka a dalších přítoků.

Zámek Liptál

Zámek Liptál se nachází 8 km od města Vsetína. Dlouhodobě uzavřenou kulturní památku nyní oživuje spolek dobrovolníků, kteří zde pořádají akce pro veřejnost.

Vila Engelsmann

V roce 1932 vyrostla v ulici Hlinky soukromá vila, která svým konzervativním pojetím přímo kontrastuje s moderní architekturou výstavního areálu, vybudovaného o čtyři roky dříve v protilehlé poloze.

Zámecká zahrada zámku Vyškov

Zámecká zahrada ve Vyškově existovala již v 15. století. Po švédském vpádu ji obnovil biskup Karel z Lichtenštejna. Architektonickou dominantou zahrady je lodžie z roku 1673. V průčelí má 7 arkád s toskánskými sloupy, horní část zdobí balustráda.

Bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě

Na konci 11. století byla na Vyšehradě postavena bazilika sv. Vavřince, zanikla nejpozději v době husitských válek kolem roku 1420. Její pozůstatky jsou přes léto otevřeny veřejnosti.

Starší články »