Jabkenice

Jabkenická obora

Jabkenická obora leží 1 km východně od Jabkenic. Byla založena roku 1750 rodem Fürstenberků pro chov divoké a cizokrajné zvěře. Roku 1943 byla zrušena a po roce 1964 opět obnovena. Dnes se využívá pro chov daňků a přístupná je jen po vyhrazených cestách.

V Jabkenicích Smetana vytvořil stěžejní díla i čelil traumatům z náporu chorob

Hájenka v Jabkenicích, dnes památník Bedřicha Smetany, je budovou sálající pohodou a klidem, ač sám hudební skladatel zde prožíval muka nejistot z budoucnosti, dané chorobami a obavami z nastupujícího šílenství.