Želiv

Kaple sv. Haštala na Pelhřimovsku

Kaple svatého Haštala se nachází na okraji stejnojmenné osady, která je součástí obce Želiv na Pelhřimovsku. Kaple byla postavena v roce 1728 a je památkově chráněná od roku 1958.

Do Želiva nejen za duchovnem, ale i za dobrým mokem

Skryt v údolí na planině nad soutokem Želivky a Trnávky se nachází jeden z našich nejstarších klášterů – Želiv.

Kostel sv. Petra a Pavla v Želivi

Hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla pochází již z 12. století, přičemž vv 18. století byl přestavěn do dnešní podoby. Kostel leží v těsné blízkosti kláštera Želiv a na poslední přestavbě se údajně mohl podílet Jan Blažej Santini-Aichel.

Noční prohlídky kláštera Želiv ukážou unikátní předměty

Při srpnových nočních prohlídkách premonstrátského kláštera Želiv se lidé mimořádně dostanou i k historickým předmětům z klášterního depozitáře. Uvidí kupříkladu starobylou opatskou berlu, opatské kříže a prsteny. Prohlídky se budou od tohoto týdne konat každý srpnový pátek, sdělila Lenka Vacková z Opatství Želiv.