Hnanice

Kostel svatého Wolfganga v Hnanicích

První písemný doklad o existenci obce Hnanice pochází z období 1200 až 1213, kdy sem přišlo sedm svobodných usedlíků a postavili si zde domy včetně malé kaple se sakristií a věží. Podle určitých pramenů sloužila tato obec jako shromaždiště rytířů křížových výprav do Svaté země.