Černín

Loretánské zvonky lákají na prohlídku pokladů nezměrné ceny

Trochu zapadlý pod mohutným masivem Černínského paláce stojí nádherný komplex barokních staveb, proslulá pražská Loreta. Je po Hradě dalším architektonickým skvostem Hradčan, kde je soustředěno mnoho paláců i měšťanských domů. Zastřešenou chodbou je areál spojen s klášterem kapucínů, kteří Loretu spravují. Průjezdem se dostanete na Nový svět, další z hradčanských skvostů.

Opomíjeným skvostem ve stínu monumentálního Černínského paláce je jeho zahrada

Dva stavitelské skvosty stojí v Praze na Hradčanech proti sobě. Loreta se svými nezměrnými poklady a mohutná impozantní hmota Černínského paláce.

Zámek Lázně sv. Wolfganga v Chudenicích

Malý empírový zámek postavený na konci 18. století Janem Rudolfem Černínem poblíž léčivého pramene na svahu vrchu Žďár.

Piaristický klášter v Kosmonosích

Piaristické gymnázium nechal zřídit po třicetileté válce hrabě Heřman Jakub Černín z Chudenic. Kosmonoské gymnázium jako jedno z prvních v českém království získávalo uznání za úspěšnou vzdělávací činnost a stávalo se kulturním centrem kraje. Vyučování začalo v roce 1688.

Chudenická douglaska – nejstarší svého druhu v Evropě

Chudenická douglaska roste v arboretu Americká zahrada u Chudenic, které založil hrabě Eugen Černín v roce 1828, kdy zde začal budovat sbírku cizokrajných dřevin. Díky své zachovalosti, stáří a formám některých dřevin patří mezi nejvýznamnější v republice.

Zahrada černínského paláce

Zahrada Černínského paláce v Praze, kde sídlí ministerstvo zahraničí, bývá v hlasvní turistické sezoně přístupná veřejnosti. Původně barokní zahrada byla vybudována na konci 17. století významnými architekty tehdejší doby. V 19. století byla zahrada přeměněna do podoby anglického parku.

Nový Svět, bohémské zákoutí pražské chudiny na Hradčanech

Přelidněná Královská cesta, přesuvenýrovaná Malá Strana, davy lidí jdoucí na Hrad, babylon národů se valí od sídla českých králů do středu metropole, aby se v gardu opačném zase vydal zpět. U Lorety se dav zasekne, do pidičtvrti pod Černínským palácem se vydá jen málokdo, proto je tu poměrný klid.

Zámek Kozel ukrytý v zeleni malebného parku zve k výletu

Lovecký zámek Kozel vybudovaný Janem Vojtěchem Černínem, který byl ovlivněn nejen stylem Ludvíka XVI., ale i filozofií návratu k přírodě Jeana Jacquea Rousseaua, je dokonale skryt v zeleni. Ze zámecké terasy obrostlé růžemi je ovšem překrásný výhled do širokého údolí řeky Úslavy.

Dvorní divadlo v Lednicko-Valtickém areálu - divadelní zážitek pod hvězdami a pod zemí

Představení profesionálního Dvorního divadla ve Valtickém Podzemí (úterý), v Hlohovci (pátek, sobota) a v Lednici na zámku (čtvrtek) tvoří již tradiční kulturní nabídku Lednicko-valtického areálu. Za projektem stojí renomovaný divadelní herec a ržisér Zdeněk Černín.

Přírodně krajinářský park u zámku Krásný Dvůr

V letech 1783 - 1793 založil Jan Rudolf Černín u zámku Krásný Dvůr rozsáhlý přírodně krajinářský park, první svého druhu v Čechách. Volné travnaté plochy parku oživuje množství romantických staveb, které leckde ukončují jako dominanty různé průhledy.

Americká zahrada u Chudenic

Pod jménem Americká zahrada je arboretum známé od roku 1844 a díky své zachovalosti, stáří a některým druhům zajímavých dřevin se jedná o jednu z nejvýznamnějších památek svého druhu u nás. Park založil roku 1828 hrabě Eugen Černín jako školku okrasných, převážně severoamerických, dřevin pro zámecký park Lázeň.