Střemošice

Přírodní rezervace Poklona

Vyhlídkové místo je nejvyšší místo Střemošické stráně. Dnes je toto místo nazýváno přírodní rezervace Poklona.

Přírodní rezervace Střemošická stráň

Rezervace na opukové stráni nad obcí Střemošice byla vyhlášena byla v roce 1990.

Střemošická stráň - geologický zlom

Lokalita zahrnuje strmý čelní svah kuesty vraclavské antiklinály a část mírného týlového svahu z deskovitě až lavicovitě rozpadavých písčitých a spongilitických slínovců až jemnozrnných vápnitých pískovců (opuky) jizerského souvrství (střední až svrchní turon).