Černé Voděrady

Uhlířinu začali u Černých Voděrad vařit čerti

Část jména obce s barvou okolních, kdysi nepřístupných lesů, souvisí jen nepřímo. Černé se nenazývaly pro barvu, ale proto, že se jednalo o lesy listnaté. Bohaté zásoby dřeva určily většině původních obyvatel zaměstnání. Živili se jako dřevorubci nebo uhlíři.

Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny

Jeden z nejrozsáhlejších komplexů bukového lesa ve středních Čechách se nachází na pravém břehu Jevanského potoka mezi obcemi Louňovice, Vyžlovka, Jevany, Černé Voděrady a Struhařov. Hlavním předmětem ochrany jsou kyselé a květnaté bučiny s typickou flórou a faunou.