Květná zahrada v Kroměříži

Při obnově města, zničeného třicetiletou válkou, vybudovali italští architekti F. Luchese a P. G. Tencalla na neplodné a bažinaté půdě za hradbami půvabnou pozdně renesanční zahradu. Prostředí zahrady je využíváno k výstavám, koncertům, slavnostem. Novinkou sezony 2010 je unikátní informační a naváděcí systém. Čtěte více »

Oblast: Květná (okres Svitavy)