Rodný dům a muzeum Václava Hanky v Hořiněvsi

Rodný dům a muzeum Václava Hanky v Hořiněvsi Hořiněves zřejmě nejvíce zviditelnil její rodák, spisovatel, bohemista, básník a velký vlastenec Václav Hanka - „objevitel“ Rukopisu královédvorského. Rodný dům Václava Hanky je v Hořiněvsi dochován, jedná se o roubený lidový dům, který byl postaven kolem roku 1720 jako zájezdní hospoda. Čtěte více »