Kněžpole

Přírodní památka Trnovec u Uherského Hradiště

Přírodní rezervaci Trnovec mezi Napajedly a Uherským Hradištěm tvoří lužní les a starý ovocný sad ležící asi 1 km severozápadně od obce Kněžpole. Jedná se o příklad tzv. Tvrdého luhu s pestrou skladbou dřevin poskytující optimální podmínky pro výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů.