Křečhoř

Památník bitvy u Kolína nedaleko Křečhoře

Památník, zhotovený v roce 1898 dle návrhu V. Weinzettela, připomíná krvavou bitvu v roce 1757, v níž zvítězilo rakouské vojsko nad pruskou armádou vedenou králem Bedřichem II. Za tzv. Sedmileté války (1756-1763).

Poničený monument u Křečhoře připomíná bitvu, která silně ovlivnila české dějiny

Stojím pod křečhořským monumentem, obeliskem s rozpínajícím se orlem na špici a je mi smutno. Památník jedné z rozhodujících bitev sedmileté války, jež ovlivnila české dějiny. V zápase mezi habsburskou monarchií a militantním Pruskem u Kolína 18. června 1775 dostal pruský král Friedrich II. Na frak.