Chlumek

Kostel sv. Bartoloměje Luže

Kostel sv. Bartoloměje stojí ve středu města Luže, trochu ve stínu známějšího kostela Panny Marie na Chlumku.

Jezuité použili hrad Košumberk jako sýpku

Do daleka září barokní poutní chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži poblíž Vysokého Mýta. Založila ho přezbožná Marie Maxmiliána Eva Terezie hraběnka ze Žďáru, provdaná za Viléma Slavatu z Košumberku. Byla to velmi ortodoxní katolička.

Poutní kostel Panny Marie na Chlumku v Luži

Výraznou dominantou obce Luže, městečka ležícího v lesnaté kotlině, je mohutný, ranně barokní poutní kostel zasvěcený Panně Marii Pomocnici Křesťanů z konce 17. Století, postavený na čedičovém návrší.