Dolní Věstonice

Kašna Nové Mlýny v Dolních Věstonicích

V Dolních Věstonicích mají na návsi opravdovou raritu – je jí zmenšenina vodní nádrže Nové Mlýny a blízkého okolí. V průběhu dne se několikrát naplní vodou a znovu vyprázdní. Na dně kašny se tak odhalí původní poloha koryta Dyje na dně nádrží.

Archeologické léto nabídne bezplatné prohlídky významných českých nalezišť

Na cestu do minulosti pozve projekt Archeologické léto. V jeho rámci se budou moci lidé vypravit na komentované prohlídky nalezišť po celém území České republiky, mezi nimiž budou například Dolní Věstonice, keltské oppidum Třísov, ale i vesnice zaniklé po druhé světové válce. Akce bude bezplatná.

Expozice Život pod Pálavou v Dolních Věstonicích

Expozice prezentuje soužití člověka a přírody v krajině pod Pálavou na pozadí událostí, které se tu odehrály v průběhu 20. století.

Národní přírodní rezervace Děvín – Kotel – Soutěska na Pálavě

Rezervace o rozloze 380,76 ha zaujímá severní část Pavlovských vrchů s vrcholy Děvín (554,4 m n. M.) a Kotel (483 m n. M.) mezi Pavlovem, Dolními Věstonicemi, Horními Věstonicemi, Pernou a Klentnicí. Řije zde řada vzácných rostlin a živočichů.

Kvetoucí Pavlovské vrchy jsou klenotnicí jižní Moravy

Jako ležící mamut vypadá pohozený vápencový útvar táhnoucí se od Mikulova k Dolním Věstonicím. Lovci mamutů se tu kdysi za svou kořistí proháněli, ve Věstonicích mají muzeum. Teď by tu zdupali veškerou tu kvetoucí krásu, pro niž bylo území vyhlášeno biosférickou rezervací UNESCO.

Věk lovců mamutů v Dolních Věstonicích

Archeologická expozice podává přehled poznatků o archeologických lokalitách ze starší doby kamenné, které byly zkoumány v katastrech Dolních Věstonic a sousedního Pavlova. Systematické výzkumy tu prováděl Dr. Karel Absolón, který nalezl jedinečnou Věstonickou Venuši, sošku ženy z pálené hlíny.