Orlová

Kostel Narození Panny Marie Orlová

Jedná se o novogotickou stavbu dostavěnou v počátku 20. století, k níž patří soubor soch se schodištěm, ohradní zdi a přilehlý areál zámeckého parku. Kostel je velmi hodnotná trojlodní monumentální stavba s presbytářem z roku 1466, jejíž novogotická úprava je slohově nejčistší v ČR.

Památky a pohnutá historie v hlavní roli výpravy do Těšínského Slezska

Ostravský klub Atlantik začal realizovat projekt Krajem a kulturou aneb Senior na cestách. Série celodenních komentovaných výletů začíná ve čtvrtek 18. dubna. Na účastníky čekají památky téměř zaniklých měst Orlové a Karviné nebo třeba prohlídka historického centra regionu - knížecího Těšína.