Šemnice

Cyklostezka z Všeborovic do Šemnice

Cyklostezka z Všeborovic do Šemnice je zkolaudovaná a už jen čeká, až bude počasí přát cyklistům. Na jaře 2021 se dočkají.

Přírodní památka Olšová vrata - Šemnická skála

V nejsevernější části CHKO Slavkovský les se nachází Šemnická skála s vrcholem ve výšce 645 m. Její východní stěna strmě spadá do hloubky téměř 100 metrů. Šemnická skála je výraznou krajinnou dominantou a je součástí malé přírodní rezervace Olšová vrata, vyhlášené roku 1932.