Mladotice

Mezi velkým a malým Santinim – z poutního místa v Mariánské Týnici do kapličky v Mladoticích

Giovanni Batista Santini-Aichel, v české transkripci Jan Blažej, byl stavitelský genius. Na co sáhl, z toho vzniklo dílo neskonalé krásy, mimořádné architektury, nad níž i naprostý laik zůstává v úžasu stát. Jeho stavby najdete jak v Čechách, tak i na Moravě.

Chittussiho údolí u Ronova nad Doubravou

Chittussiho údolí se nachází mezi Mladoticemi a Ronovem nad Doubravou pod jihozápadními svahy Železných hor.

Kaple Jména Panny Marie v Mladoticích - první Santiniho projekt

Novou kapli nechal opat Evžen Tyttl vybudovat dle projektu J. B. Santiniho-Aichela. Pokládání základního kamene 2. května 1708 se zúčastnil opat se všemi obyvateli konventu. O dva roky později byla kaple dokončena a 14. září 1710 opat kapli slavnostně požehnal.