Skočice

Muzeum obilnářství Skočice

Expozice představuje řadu nástrojů, které pomáhaly v procesu pěstování obilí - od přípravy půdy, setí, až po sklizeň.

Na Strakonicko může turisty přilákat i soustava tůní, studánky a pravěké hradiště

Nejbližší okolí Strakonic ukrývá přímo u Otavy cennou přírodní památku - mokřady plné života, lesy nad městem zase tiché prameny. Přírodní rezervace Skočický Hrad, stejně jako tůně u Otavy, kromě přírodního významu je i místem s dávnou historií, dýchající z prastarých kamenů na jejím vrchu.