Hrady v pohoří Jizerské hory

Témata

Geologická stezka v Raspenavě

Stezku tvoří dvanáct kamenů - hornin, které pocházejí z místních Jizerských hor. Nachází se podél cesty u chaty Zátiší, na žlutě značené trase z Frýdlantu na Skalní hrad.

Pět vrcholů Českého středohoří, na něž byste měli vylézt

Zcela mimořádná je krajina sopečných kuželů na severu Čech. Zvedají se z roviny jako obrovské krtince, táhnoucí se od Ohře až k Jizerským horám. Některé kopce nesou na vrcholech hrady, v oblasti je jich téměř dvacet.

Špičák nad Tanvaldem a hrad nad Malou Skálou umí náležitě prodloužit oči

Jizerské hory a Maloskalsko. Právě tato dvě místa se mohou stát cílem podzimního výletu. V našem případě v první jmenované lokalitě volíme za cíl vrchol Tanvaldského Špičáku a na něm rozhlednu, ve druhé navštívíme skalní hrad Vranov.

Hrad Návarov - strážce řeky Kamenice

Hrad Návarov stával vysoko nad soutokem potoka Zlatníka s říčkou Kamenicí a býval středem rozsáhlého panství, které sahalo hluboko do nitra Jizerských hor. Pevnost sloužila až do 17. století, než ji úmyslně zbořilo císařské vojsko.