Krty

V Krtských skalách bydleli trpaslíci, čert i bůh, ze zdejší žuly budovali Stalinův pomník na Letné

Nejznámější jsou v Krtských skalách trpaslíci. Bohužel od doby, kdy do kostela ve vsi nainstalovali zvon, který hlaholem pidimuže rušil, se odstěhovali do Krkonoš. Na mužíky s kápí neviditelnosti věřil univerzitní profesor J. Fodisch, který o jejich existenci v polovině 19. století nepochyboval.

Krtské skály u Jesenice

Přírodní památka Krtské skály leží asi 1 km jihozápadně od obce Krty na rozvodí Ostroveckého a Rakovnického potoka. Jde o lesní území s četnými zvětralými skalními výchozy, balvanitými sutěmi i roztroušenými balvany.

Viklan u Jesenice na Rakovnicku

Viklan nedaleko Jesenice u Rakovníka patří k největším viklanům v České republice. Vznikl při nerovnovážném zvětrávání žulové skály. Viklan naleznete mezi jesenickými rybníky - Velkým a Krtským. V současnosti okolo něj vede také naučná stezka Jesenicko.