Kytlice

Běžecké tratě Polevsko - Lužické hory

Běžecký areál Polevsko se nachází na Novoborsku, v okolí obcí Polevsko, Kytlice, Svor, Kamenický Šenov - Prácheň a Prysk. Tratě se nacházejí v nadmořské výšce 500 - 626 m.n.m v krásné přírodě Lužických hor. Při dobrém počasí je možné vychutnat nádherné výhledy.

Řeka hřenská Kamenice

Hřenská Kamenice pramení v Lužických horách, teče Kytlickou vrchovinou a u České Kamenice přitéká do Krušnohorské soustavy. Právě nedaleko Hřenska protéká nádhernými soutěskami, za Hřenskem ústí do Labe. Vodákům je díky národnímu parku plavba po řece zakázána.

Tichá i divoká Kamenice, malá řeka s velkou romantikou, táhne jako magnet

Zrozena v Lužických horách coby pramének s každým metrem sílící v potok, poté říčku, krouží meandrovitě Kamenice vstříc Labi. Nemá dlouhý tok. Od Kytlice o sobě již dává znát, v České Kamenici znají její sílu dravé řeky, spěchá vstříc své sestře Chřibské Kamenici, která přitéká od Všemil.

Přírodní památka Kytlice v Lužických horách - louky s výskytem šafránu

Louky na jižním okraji obce Kytlice, cca 4,5 km severně od Nového Boru jsou chráněné jako významné naleziště šafránu jarního, vysazeného zde pravděpodobně na začátku 20. století, od té doby se jeho populace spontánně rozšířila na sousední pozemky a dnes čítá kolem 1 300 jedinců.