Chřibská

Dvouobloukový akvadukt Chřibská

Dvouobloukový akvadukt je nejzachovalejší součástí důmyslného technického díla – někdejšího náhonu tkalcovny Floriana Hübela v Dolní Chřibské. Dílo, vybudované v roce 1886, přivádělo do továrny vodu Chřibské Kamenice.

Přírodní rezervace Marschnerova louka u Chřibské

Přírodní rezervace Marschnerova louka leží asi kilometr severně od Dolní Chřibské pod samotou Liščí Bělidlo.

Hornův vodní mlýn na koření v Chřibské

Objekt bývalého mlýna na koření z roku 1884 s původním zařízením. Mlýn v Chřibské byl provozován až do 70. let 20. století.

Historický střelecký terč Chřibská

Kamenný podstavec byl dle dostupných podkladů vybudován roku 1792 z pískovcových kvádrů Střeleckou společností v Chřibské.

Přírodní památka Meandry Chřibské Kamenice

Říčka Chřibská Kamenice patří se svými meandry mezi skvosty národního parku České Švýcarsko. Jedná se o přírodní památku, která se nachází mezi obcemi Srbská Kamenice a Všemily.

Tichá i divoká Kamenice, malá řeka s velkou romantikou, táhne jako magnet

Zrozena v Lužických horách coby pramének s každým metrem sílící v potok, poté říčku, krouží meandrovitě Kamenice vstříc Labi. Nemá dlouhý tok. Od Kytlice o sobě již dává znát, v České Kamenici znají její sílu dravé řeky, spěchá vstříc své sestře Chřibské Kamenici, která přitéká od Všemil.

Chřibské vodopády

Chřibské vodopády jsou výjimečné tím, že voda v nich padá skutečně kolmo dolů a nedotýká se skály. Odborníci zařazují tyto vodopády k typu vodorovných vrstev, které se často vyskytují v tropických oblastech. Zde se vytvořily na horizontálně uložených, nestejnoměrně odolných pískovcových lavicích.

V Lužických horách vraždil i slavný loupežník Babinský

Mnozí ani netuší, že Lužické hory existují. Roztahané pohraniční kopce s výběžky do kraje, názvy známé, přesto nepřisuzované našim nejmenším horám, brané spíše jako solitéry. Táhnou se mezi Libercem a Chřibskou, občas s vrcholy korunovanými rozhlednami, někdy i hrady.

Pavlínino údolí u Jetřichovic v Českém Švýcarsku

Pavlínino údolí, často označované též jako Pavlino, je asi 3,5 km dlouhé kaňonovité údolí, které vytvořila říčka Chřibská Kamenice v křídových pískovcích mezi Studeným, Rynarticemi a Jetřichovicemi.

Říčka Kamenice v Českém Švýcarsku

Říčka Kamenice v NP České Švýcarsko vzniká soutokem dvou zdrojnic Srbské Kamenice a Chřibské Kamenice. Prameny Kamenice vyvěrají v Lužických horách v nadmořské výšce 595 m a po 35,7 km její cesta končí v Hřensku, kde se spojí s vodami Labe.