Miřejovice

Malá vodní elektrárna Miřejovice

Miřejovická elektrárna je technickou památkou a nachází se na 18. říčním kilometru Vltavy.

Miřejovické kolo v Kralupech nad Vltavou

Kolo se nachází se pod lávkou na levém břehu Vltavy na zvlášť pro ten účel vydlážděném místě. Je to připomínka na elekrifikaci Kralup a vznik vodní elektrárny v nedalekých Miřejovicích.