Podsedice

Oltářík, hrádek husitského hejtmana Jakoubka z Vřesovic, vábí k sobě již zdáli

Některé ze solitérních kopců Českého středohoří jsou „začepeny“ zříceninami hradů. Velikostí vyniká velmi výrazný Házmburk, ale pozornost upoutávají i další. Třeba Oltářík nad Podsedicemi.