Hrady v okolí řeky Berounka

Témata

Středověký hrad Kost nešetří legendami i fakty

Hrad je sice starý stejně jako Karlštejn, ale oproti němu si až do dnešní doby mnohem více zachoval svůj gotický vzhled, který obecně známějšímu objektu nad Berounkou vzaly stavební úpravy. Kost je po staletí prakticky taková, jako před dobrými pěti sty lety. A pověstmi opravdu oplývá mnohými.

Skála Kazín - pozůstatky hradu Kazín

Nad pravým břehem Berounky se zdvihá až 40 metrů vysoká skála od 19.století zvaná Kazín.

Vyhlídka Havlova skála na Berounce

Havlova skála se nachází poblíž obce Horní Liblín v přírodním parku Horní Berounka. Jedná se o přibližně 30 metrů vysoký skalní ostroh s krásným výhledem na meandr řeky Berounky. Je odsud vidět městečko Liblín, hrad Libštejn s nedalekým mlýnem a vodácký kemp Kobylka.

Hrady na Berounce: pohodlné rezidence i nepohodlná vězení mocných

Berounku, kdysi zvanou po celém toku Mže, lemují na vysokých skaliskách hrady. Některé jsou již značnou dobu rozvalené, ale i tak krásné, tvoří malebnou kulisu na návrších nad oblíbeným vodním tokem. Další, zachovalé, zvou k návštěvám.

Zřícenina Krašov: vstup na vlastní nebezpečí a za odměnu pivo

Sto třicet metrů nad hladinou Berounky v přírodní rezervaci Krašov shlíží do údolí stejnojmenná zřícenina hradu. Malebný výhled můžete doplnit plavbou po řece anebo návštěvou nedalekých zbytků hradu Libštejn.

Na Týřově, kde ve vězení úpěl Přemysl Otakar II., teskně houká výr velký

V krajině, kde Ota Pavel potkával ryby, viděl smrt krásných srnců, chytal zlaté úhoře, v ondyno přemyslovském hvozdu, na vysoké skále nad Berounkou tyčí se, mezi vysokými stromy, ruina královského hradu Týřova. Václav I. Tu jeleny pojídal, psům kosti házel, dnes je mezi zdmi ohniště plné vajglů.

Zřícenina hradu Týřov

Hrad Týřov stojící na skále vysoko nad hladinou Berounky, postavil nejspíše až ke konci své vlády král Václav I. Hrad patří mezi hrady typu francouzského kastelu a byl jedním z prvních hradů tohoto typu na našem území, který umožňoval aktivní obranu.

Pověst o hradu Kazín láká k cestám nad Berounku

Sobotní, opět mimořádně vlídné počasí, nám umožnilo vyrazit na výlet do brdských lesů - cílem byl Kazín u řeky Berounky. Pověstmi opředené místo nás zlákalo k návštěvě.

Jeskyně Turské maštale v Českém krasu

Jeskyně se nacházejí na skalním ostrohu Tetínských skal mezi řekou Berounkou a lomem č. 152 Pod hradem, který jeskyně také z podstatné části také zničil. Jeskyně byly známy hlavně v dřívějších dobách, kdy se o ně zejména po archeologické stránce zajímali mnozí badatelé.

Naučná stezka Po stopách Františka Malocha

Jedna z nejstarších turistických cest v okolí Plzně vede po levém břehu řeky Berounky. Stezka začíná v Plzni a vede ke zřícenině hradu Věžka u obce Druztová.

Na hrad Krašov jezdili cisterciáci "zapařit"

Temně kalná Berounka rychle plyne od Liblína pod zříceninu Krašova. Hladina je obvykle plná vodáků, dnes jako by všichni spali. I zřícenina, založená kýmsi z Hroznatů, je osiřelá. Kýmsi píši záměrně, vedou se spory, který z nich to byl. Jetřich, nebo Sezema? Každopádně hrad to byl festovný.

Tetín nabízí nejen setkání s historií, ale i jeden z nejkrásnějších pohledů na Berounku

Bájný hrad Tetín je cílem dnešního výletu. Startovním místem cesty je obec Srbsko na trati Praha - Beroun, kam jezdí z pražského Hlavního i Smíchovského nádraží vlaky každou půlhodinu. V obci je také parkoviště pro automobily přímo u nádraží.

Zajatý Přemysl si nejspíš polohu hradu Týřov nevychutnal, turisté ano

Stojí na skále vysoko nad hladinou Berounky. Kdysi sledoval, jestli se neblíží nebezpečí, dnes už jen s porozuměním pozoruje vodáky a návštěvníky, kteří se vydali k němu do kopce nad místem, kde se do řeky vlévají čisté vody Úpořského potoka. Řeč je o hradu Týřov.