Besednice

Přírodní památka Besednické vltavíny

Jedná se o zemědělské a lesní kultury na vltavínonosných štěrcích a bohaté naleziště vltavínů, které jsou součástí tradičně využívané krajiny.

Douchův háj a skalní útvar Vandlička u Besednice

Jde o místo významné z hlediska kulturní historie. Douchův háj je uváděn jako svaté místo předkřesťanských kultur. Na kopečku stojí skupina bochníkovitých žulových balvanů, z nichž jeden má vodní mísu, ve které se neustále udržuje dešťová voda. Tomu kameni se lidově říká vandlička.

Muzeum venkovského života Besednice

Muzeum venkovského života v Besednici prezentuje historické pomůcky a techniky používané v zemědělství od začátku 20. století do období socialismu.

Jízdárna Besednice

Jízdárna Besednice se nachází na severním okraji městyse Besednice v areálu farmy.

Po vyhlídkách a roklemi málo známých Besedických skal

Nad ohybem hluboce pod vámi plynoucí Jizery, naproti Malé Skále, se v převážně borovicových lesích ukrývá nevelké skalní město Besednické. Skalní věže, spíše věžičky, brány, myší díry, jeskyně a voštiny se nacházejí na vrchu Sokol (562 m n. M.).