Čachrov

Tvrz Čachrov

Gotickou tvrz nechal postavit Vilém z Čachrova v letech 1380–1390. Jedná se o mohutnou věžovitou stavbu čtvercového půdorysu, která byla chráněna hradbou a příkopem. Dnes je tato stavba ve špatném stavu a je nepřístupná.

Přírodní rezervace Onen Svět

Onen Svět je přírodní rezervace poblíž obce Čachrov v okrese Klatovy. Chráněné území se rozkládá severně od osady Onen Svět, kde vyplňuje mělké údolí bezejmenného levostranného přítoku říčky Ostružné.