Stradonice

Stáj Stradonice

Jízdy pro začátečníky i pokročilé.

Rozhledna Stradonka nedaleko Libochovic

Rozhledna Stradonka byla postavena na pozůstatku dodnes dobře patrného valu Keltského hradiště nad obcí Stradonice. Jde o šest metrů vysokou stavbu s vyhlídkovou plošinou ve výšce tří metrů.

Keltské hradiště Stradonice

Keltské oppidum Stradonice patří mezi nejznámější české pravěké objekty, a to hlavně díky tisícům nálezů a „zlaté horečce“, která se rozpoutala v roce 1877, po nálezu pokladu, jenž obsahoval asi 200 zlatých a stříbrných mincí.

Keltové zanechali nad Berounkou poklad. Zmizel ve skrýších chudých

Když v roce 1877 šťastlivec našel na jednom kopci nad Berounkou poklad, nebylo překvapením, že naši zemi zachvátila zlatá horečka. Stovky zlatých mincí vykopal na keltském hradišti ve Stradonicích, které patří mezi neznámější archeologické lokality u nás.

Stradonické vodopády nedaleko Berouna

Stradonické vodopády jsou jedním z mála míst, kam zatím značky nevedou. Leží na bezejmenném potoce kousek za vesnicí Stradonice, která se nachází mezi Nižborem a Berounem. Vodopády se ukrývají v menší úzké rokli, která je obestavěna chatami. V horní části rokle se nachází několik kaskád a vodopád.

Zmáčkni kance! řve v Nižboru rozježený Kelt

Ze sršatého bojovníka jde chvílemi strach, ale vědomosti z vás za chvíli dostane. V Keltském informačním centru nižborského zámku najdete odpovědi na řadu otázek o Keltech, kteří v pradávnu obývali nejen českou kotlinu. V nedalekých Stradonicích zbudovali jedno z nejdůležitějších oppid u nás.