Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují připomínalo při obnově potěmkinovskou vesnici

Nové Město nad Metují je jedním z našich nejhezčích měst. Jméno Nové nosí právem, nechal ho postavit Jan Černčický z Kácova v roce 1501. Vzniklo jako nástupce nedalekého vypáleného Krčína. Ten vypálilo roku 1420 katolické vojsko a od té doby se místo nemohlo vzpamatovat.

Název Český Betlém si Nové Město nad Metují opravdu zaslouží

Protože paní Zima na rozdíl od Ježíška zatím svými dary šetří, mohou se ti, kteří nepojedou za bílou nadílkou do hor, vydat v těchto svátečních dnech na přímo stylový výlet za poznáním. Kam? Do Českého Betléma. Tak je totiž už dlouhá léta nazýváno Nové Město nad Metují.