Slavoňov

Pivovar Slavoňov

Dnes zchátralá budova pivovaru z konce 17. století zabírá velkou část vsi Slavoňov u Kovářova.

Koně Slavoňov

Chcete si vyzkoušet jízdu na koni? Naučit se jezdit? Povozit své děti? Nebo poopravit vašeho koníka, aby vás poslouchal?

Malá obec Slavoňov na Náchodsku se od září pyšní národní kulturní památkou

„Za národní kulturní památku se prohlašuje v Královéhradeckém kraji kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí a márnicí ve Slavoňově”. Text uvedený v Nařízení vlády č. 106/2014 Sb., které nabylo účinnosti 1. září letošního roku, dodává dřevěnému komplexu pod Orlickými horami na významu a lesku.

Kostel sv. Jana Křtitele ve Slavoňově

Krásný roubený kostelík ve Slavoňově je chráněn jako kulturní památka České republiky. Původní gotický kostel zde stával již v roce 1350 a zanikl pravděpodobně za husitských válek. Současný kostel byl vystavěn v roce 1553.

Mariánské poutní místo Rokole u Bohdašína

Půvabné poutní místo se zázračným pramenem, křížovou cestou, kaplí, kostelem a Loretou se nachází na kraji lesa nedaleko Nového Hrádku a patří do obce Bohdašín a farnosti Slavoňov. Původ tohoto poutního místa sahá jistě do dávné minulosti, neboť jméno Rokole je prastarý tvar slova "rokle".

Křížová cesta v Rokoli a kostelík ve Slavoňově

Velikonoční svátky jsou každoroční předzvěstí příchodu jara. Pro věřící je navíc vzkříšení Ježíše Krista nejdůležitějším liturgickým svátkem. Kristovu zmrtvýchvstání předchází čtyřicetidenní půst, začínající na Popeleční středu. Vlastní Velikonoce se slaví ve svatém (pašijovém) týdnu, který začíná na tzv. Květnou neděli.