Nový Knín

Naučná stezka Kozí hory: Nový Knín - Libčice

Trasa stezky s osmi zastávkami je zaměřená na pozůstatky těžby zlata v okolí Nového Knína a obce Libčice. Od Kozích hor vede stezka převážně lesním terénem.

Nový Knín: město kontrastů, mlýnů, králů a knížat i Nerudovy lásky

Městečko Nový Knín, jehož historické centrum je městskou památkovou zónou, je ideálním výchozím místem pro putování po mlýnech na Kocábě. Některý je zaniklý, jiný vzorně upravený, další romantická zřícenina a jiný takřka na spadnutí. Podobně je to i s některými domy v obci.