Sušice

Zapomenuté šumavské vesničky – Albrechtice

Šest kilometrů jihovýchodně od Sušice leží v nadmořské výšce přes 700 metrů malá a nenápadná vesnička Albrechtice. Půvab této krajiny poznali v dávné minulosti i bájní Keltové, kteří si zde vybudovali opevněné hradiště.