Naučně ekovýchovná stezka Pasíčka nedaleko Proseče

Naučně ekovýchovná stezka Pasíčka nedaleko Proseče Naučně ekovýchovná stezka lemovaná deseti informačními tabulemi se zaměřuje na životní prostředí a především pak faunu a floru přírodní rezervace Maštale. Čtěte více »