Články na téma Zříceniny

Zřícenina Davidovy observatoře na Branišovském vrchu

Z Tepelské vrchoviny nápadně vyčnívá táhlý zalesněný hřbet dvojvrší Třebouňského a Branišovského vrchu. Na Branišovském vrchu jsou zajímavé zříceniny Davidovy observatoře, ke které vede Davidova naučná stezka od kláštera v Teplé.

Hukvaldský hrad láká k návštěvě i v zimě

Hukvaldský hrad, postavený Jindřichem z Příbora a Hukvald před rokem 1285, zve k návštěvě i v zimním období. Rozsáhlá zachovalá zřícenina na jednom z vrcholů Palkovických vršků je za příznivého počasí připravena otevřít své brány všem zájemcům o její historii.

Naučná stezka Údolím Vrchlice u Kutné Hory

Naučná stezka vede malebným kaňonem říčky Vrchlice, JZ od Kutné Hory. Zhruba 2 km úsek podél říční nivy nabízí turistům nejen množství přírodních zajímavostí, malebné skály, ale třeba i romantické zříceniny starých mlýnů. Údolí je cenné především výskytem chráněných druhů živočichů.

Zřícenina kostela sv. Jakuba v Jindřichovicích pod Smrkem

V Jindřichovicích pod Smrkem najdete zříceninu kostela z poloviny 13. století. Byl zbořen husitskými vojáky při návratu od Baltského moře pod vedením Jana Čapka ze Sán. Do dnešních časů se dochoval pouze zbytek presbytáře.

Z Bezručovy vyhlídky je Kopřivnice jako na dlani. O krok dál čeká romantický Šostýn

Šostýn - zřícenina neprávem zapomenutá. Spojte jeho návštěvu s výhledy z nové rozhledny na Bezručově vyhlídce a procházkou naučnou stezkou Lašsko - Kopřivnice.

Zřícenina strážního hradu Quinburg u Vrbna pod Pradědem

Zřícenina hradu Quinburk se nachází 7 km severozápadně od Vrbna pod Pradědem, stojí na strmé skále (868 m) nad řekou Černá Opava v blízkosti bývalé myslivny Drakov. Dnes zůstaly na místě, srázně spadajícím na sever a severozápad, jen zbytky zdí.

Zřícenina hradu Kamýk u Litoměřic

Zbytky středověkého hrádku Kamýk stojí na strmé skále v nadmořské výšce 382 metrů nad stejnojmennou vsí. Hrad nechal postavit král Jan Lucemburský k ochraně cesty do Litoměřic. Zároveň plnil hrad i funkci signalizační.

Hrabě Harbuval Chamaré při hledání pokladu téměř zničil hrad Potštejn

Jen víkend zbývá, než zavře pro tento rok bránu jedna z největších hradních zřícenin - východočeský Potštejn. Zbytky mohutných zdí jsou vidět zdálky, ale je to jen část původního mohutného opevnění. Ke zničení přispěla honba za bájným pokladem.

Karlův hrádek u Purkarce

Zřícenina gotického loveckého hrádku z 2. pol. 14. století, který byl založen Karlem IV. Jako správní centrum královského území. Nejstarší zmínka je z roku 1357. K jeho úpadku došlo za vlády Václava IV. Koncem 15. st. Již není zmiňován.

Zřícenina skalního hradu Stohánek

Skalní hrad Stohánek byl vybudován na strmém pískovcovém suku u obce Svébořice, nedaleko od Hamru na Jezeře.

Dívčí Kámen, hrad postavený z velké lásky

Nedaleko Českého Krumlova se nalézá zřícenina hradu Dívčí Kámen. Hrad je spojen s mnoha pověstmi o svém vzniku - jedna z nich vypráví o velké lásce dvou mladých lidí, která byla příčinou vzniku této nádherné stavby v hloubi lesů...

Na Ovčím vrchu dostali sedláci daleko větší nakládačku než u Chlumce

Bílá kaplička ve svahu Ovčího vrchu naproti zřícenině hradu Krasíkova (Švamberku) označuje místo, kde bojovaly v roce 1680 skupiny sedláků proti císařskému vojsku. Vzbouřenci neměli šanci, mnoho jich padlo. Přesto se o selské vzpouře na Bezdružicku téměř neví, památník zná málokdo.

Návštěvou zámku Červené Poříčí pomůžete k jeho záchraně

Prohlídka zámku Červené Poříčí je především exkurzí do objektu, kde je možno vidět, kam až se dostal stav mnohých památek. A také jaký sisyfovský úkol je navrátit jim tvář a půvab, znetvořené nikoliv neúprosným zubem času a erozí jako u staletých zřícenin, ale způsobených lhostejností a neúctou k odkazu předků.

Zřícenina Pustý hrádek u Kašperka

V místech, kde se dnes rozkládá jen hromada kamení, kdysi stával Pustý hrádek. O historii této zříceniny se toho moc neví, dokonce ani, byl-li to samostatný hrad. S největší pravděpodobností se jednalo o předsunuté opevnění hradu Kašperk.

Naučná stezka Po stopách Františka Malocha

Jedna z nejstarších turistických cest v okolí Plzně vede po levém břehu řeky Berounky. Stezka začíná v Plzni a vede ke zřícenině hradu Věžka u obce Druztová.